لغات زبان  بسیار ضروری برای کنکور معماری

خرپا

truss

دیوار باربر

bearing wall…load-bearing wall

دیوار غیر باربر

non bearing wall…non-load-bearing wal

load-with-truss_400

قوس

arch

کلید قوس

keystone

keystone1_400زلزله

earthquake

کانون زلزله

hypocenter…focus

 

pt8-earthquake-epicenter-mlm_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳