برش استادانه کاغذ توسط Aoyama ژاپنی

برش استادانه کاغذ

 

برخلاف دیگر هنرمندان که با استفاده از برخی ابزار برای ایجاد یک طرح هنری  کاغذ را برش می دهند.این هنرمند ژاپنی تنها با استفاده از یک جفت قیچی و صبر و شکیبایی فراوان اینگونه استادانه به خلق جزئیات آثار هنری بر روی کاغذ برش می دهد.

این هنرمند مستقر در پاریس از چند ساعت تا چند ماه طول میکشد تا شاهکارهای شکننده توری مانند خود را کامل کند.

 

برش استادانه کاغذ

برش استادانه کاغذ

برش استادانه کاغذ

برش استادانه کاغذ

برش استادانه کاغذ

arturarch-HinaAoyama-4

arturarch-HinaAoyama

arturarch-HinaAoyama

arturarch-HinaAoyama

arturarch-HinaAoyama

arturarch-HinaAoyama

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳