معماری اکولوژیکال

فایل powerpoint

دانلود در ادامه مطلب

دانلود

تاریخچه :

در سال ۱۹۷۱ Ian Mcharg   کتاب طراحی با طبیعت را تالیف کرد یک سیستم عمومی برای تجزیه
تحلیل کردن لایه های سایت است که یک انبساط کامل برای ویژگی های کیفی یک مکان بود .Mc Harg  جنبه های کیفی و لایه های سایت ، مانند قدمت ، اب شناسی ،زمین شناسی ،گیاهان و غیره را توضیح می دهد .این سیستم پایه ی Gis (سیستم اطلاعات جغرافیایی ) در امروز است .Gis  یک وسیله ی همیشه موجود است که برای اجرای طراحی لنداسکیپ اکولوژیکالی استفاده می شود .
۱۹۷۸ توسعه سیستم اکولوژیکال کشاورزی . Bil Mollison و David Holmgren اصطلاحی را برای یک سیستم از طراحی احیا کننده ی اکوسیستم های بشری ابداع کردند .در سال     ۱۹۹۴  David Orr در این کتاب یعنی Earth In Mind :که شامل اموزش ،محیط ،چشم انداز بشری ،یک سری مقاله به نام طراحی بومی هوشمند تالیف کرده است .این نیرویی است که سلامتی ، پایداری ، عکس العمل ،عدالت و جوامع پر رونق را خلق می کند .
۱۹۹۴ John , Nancy Jack Todd  در کتابش “از شهرهای بومی تا زندگی ماشینی ” قوانین طراحی اکولوژیکال را توصیف کرده است .
۲۰۰۴ Fritjof Capra  در کتابش ” ارتباطات مکتوم ” : یک علم برای زندگی پایدار، اولین علم سیستم های زنده را نوشته است و کاربرد اندیشه های جدید را با زندگی دانشمندان برای استنباط ما از سازماندهی اجتماع بررسی کرده است .

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳