درآمدی بر فعالیت های گروه معماری جهان

سایت ها و وبلاگ های بسیاری در محیط مجازی اینترنت وجود دارند که به بررسی آثار معماری می پردازند، ولی به عقیده بنده در قبال تاریخ معماری اندکی کوتاهی شده است.

این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی تاریخ معماری جهان بپردازیم، به شیوه ای غیر از شیوه های مرسوم. مطالب موجود در اکثر کتاب ها و سایت های معماری، بررسی جنبه های تاریخی آثار مطرح است. تصمیم بر آن شد که در این بخش به بررسی بناهایی از هر دوره ی تاریخ معماری بپردازیم که نماد آن دوره اند، نمادهایی که بیشترین ویژگی های آن سبک را در خود دارند؛ به طور مثال از معماری بیزانس به بررسی کلیسای سانتاصوفیا( مسجد ایاصوفیه ) می پردازیم.

 

روند مرسوم در بررسی آثار تاریخ معماری به این صورت است که از آثار پیش از تاریخ و قبل از مسیحیت شروع نموده، به بیزانس و رومانسک و گوتیک و نهایتا به رنسانس و باروک می پردازند.

تصمیم گروه تاریخ معماری این سایت بر این است که نخست به بررسی معماری بعد از مسیحیت پرداخته شود. چرا که این بخش از تاریخ چه از لحاظ معماری و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی درجهان امروز دارد. لذا بررسی دوران تاریخ معماری به شرح ذیل است:

۱-    معماری بیزانس

۲-    معماری رومانسک

۳-    معماری گوتیک

۴-    معماری رنسانس

۵-    معماری باروک

۶-    معماری دوران پیش از مسیحیت، اعم از روم و یونان و…

و در پایان به نقل از خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی:

” آغاز فصلی دیگر کردم، چنان که بر دل ها نزدیک تر باشد، گوش ها آنها را زودتر دریابد و بر خرد رنجی بزرگ نیاید”. (تاریخ بیهقی، چاپ دانشگاه فردوسی/ص۱۱۶ )

 

 

امیر شاه حسینی

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳