بیمارستان چشم پزشکی مورفلد[۱] لندن ، انگلستان توسط معماران پنیورا[۲] پراساد در مشاوره با بیماران، خانواده ها و کارکنان طراحی شده است. و بر اساس سهامی عام بیمارستان سازی انگلیس تاسیس شده است. مرکز چشم کودکان مورفلد، پلی تخصصی است بین این مرکز درمانی و مرکز تخصصی پژوهشهای چشم پزشکی  ریچارد دزموند[۳] در مجاورت این ساختمان که قابلیتهای درمانی آن را با فعالیتهای آموزشی ریچارد دزموند تلفیق کرده و کارایی هر دو را در ارائه خدمات بهینه به کودکان افزایش می دهد.این بنا بر پایه درمان سرپایی درمانگاه ، واحد عمل جراحی روز ، امکانات پژوهشی و دوره کوتاه بستری شدن بیمار طراحی شده است. در کنار این فضاها خوابگاه والدین کودکان نیز در درون سایت با طراحی بسیار محکم ساخته شده است.

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

ساختمان بیمارستان چشم پزشکی اطفال لندن

 

image003

فضاهای داخلی با رنگهای گرم و شخصیت کودکانه پذیرای معاینات سرپایی اطفال هستند

image005

استفاده از ویدها و نورهای طبیعی در کل مجموعه

image008

طراحی فضاهای مناسب برای استفاده والدین در پشت جداره های شیشه ای

image009

image011

جداره شیشه ای با تیغه های آلومینیوم الهام گرفته از گله پرندگان در حال پرواز است

 


[۱] Moorfields

[۲] Penoyre and Prasad LLP

[۳] Richard Desmond

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳