معماری با ما ارتباط برقرار می‌کند و می‌تواند آزاردهنده، الهام‌بخش، خوب، بد یا متعالی باشد.

معماری با ما ارتباط برقرار می‌کند و می‌تواند آزاردهنده، الهام‌بخش، خوب، بد یا متعالی باشد.

Hellman, Louis. 2002: Architecture A to Z: A Rough Guide. Academy Press.  p. 3 ©

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳