تبدیل درختهای قطع شده به محلهای تبادل رایگان کتاب

کیوسک های تبادل کتاب در میان تنه های درختان قدیمی در مقابل یک کافه عجیب و جالب قرار دارند. در تمام طول روز ، ساکنان محل از پیر و جوان کتابهای قدیمی خود را می آورند وبا کتابهای کیوسک عوض می کنند.
کیوسک خود از تنه درختان افتاده برش خورده است که در ارتفاعهای مختلف شبیه یک دسته درخت جنگلی به هم پیچ شده اند در حالیکه هنوز پوست خشن خود را حفظ کرده اند.
در هر تنه سه یا چهار جعبه مستطیل شکل خالی شده است که با پلاستیکهای ضخیمی آویزان بر دهنه هر یک، از کتابها محافظت میکنند.

241963485135089041859420124964110_400

بازدید کنندگان میتوانند با کنار زدن این پوششهای پلاستیکی از کتابها استفاده کنند و یا کتاب جدیدی اضافه کنند. این قفسه کتاب شهری میتواند بیشتر از ۱۰۰ جلد کتاب را نگهداری کند. کتابها معمولا از هر زمینه و تخصصی وجود دارند ؛ از کتابهای تاریخی یا علمی تا رمانها و یا داستانهای کودکان ؛ در هر دو زبان انگلیسی و آلمانی.
جنگل کتاب برلین به منظور ترویج فرهنگ مطالعه ساخته شده است در حالیکه زنجیره ی پیدایش کتاب را از درخت به کاغذ یادآور می شود. این طرح در سال ۲۰۰۶ با هدف باقی ماندن تا سال ۲۰۰۸ نصب شده است ، اما به طور گسترده ای محبوب شده وبا بسط پیدا کردن توسط قفسه ها و کتابخانه های دیگر تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است.
جنگل کتاب در برلین

2419634851352166199844201256661910_400

241963485135160901234420120690110_400

2419634851351357293594201235672910_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳