گروه مهندسین ایران معماری

کلینیک تخصصی طراحی و اجرا نما

یافتن راه حل های صحیح اقتصادی و زیباشناسی در پروژه های معماری، از چالش های بنیادینی است، که معماران، طراحان و برنامه ریزان دفتر معماری آرتور امید آذری در تمام طول فعالیت حرفه ای شان، با آن مواجه بوده اند وبر حل آن همت گمارده اند.

 

دستیابی به یک سامان بصری با ابهت در نما، تاکید بر عناصر شاخص در نما، به کارگیری صحیح فرم و مصالح در نما، توجه به نکات زیباشناسی در طراحی نما و سایر موارد از اهداف اصلی تیم طراحی و اجرا در کلینیک تخصصی نما در گروه مهندسین ایران معماری است.

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۲۲۹۸۳۳۸۵

 

بایرامیکس نمای داخلی و خارجی ساختمان

بایرامیکس

بایرامیکس ، آمیزه ای از آخرین دستاوردهای تکنولوژی مهندسی پلیمر و مواد (سرامیک ) می باشد. سختی ومقاومت مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی مواد تشکیل دهنده بسیار زیاد بوده و در طی مدت زمان طولانی از دوام رنگ و میزان پیوستگی ذرات کاسته نمی شود .بایرامیکس با شرایط مختلف اقلیمی ( مناطق سرد قطبی ، سرد و گرم مرطوب و گرم و خشک ) سازگاری دارد . همچنین این محصول تا حدی دارای خاصیت الاستیکی بوده و از اینرو پایدارای آن را در مقابل تنش های ناشی از نشست ساختمان ، زلزله و سایر عوامل تضمین می کند .

انواع بایرامیکس

بایرامیکس مینرال-Bayramix MINERAL

بایرامیکس مینرال محصولی جهت استفاده بعنوان نمای تزئینی داخل و خارج ساختمان با عمر طولانی می باشد. این محصول بصورت ملاط آماده بوده و متشکل از مخلوط دانه های سنگی با تنوع رنگ فراوان و دانه بندیهای متعدد، رزینهای طبیعی ، مصنوعی و سایر افزودنیها می باشد. بایرامیکس مینرال بعد از اجرا و خشک شدن نمای سنگ تزئینی وگرانیتی به خود می گیرد.

تنوع محصول بایرامیکس مینرال:

بایرامیکس مینرال درچهارنوع مختلف زیربا دانه بندی های متنوع وهرکدام بالغ بردهها نوع رنگ زیبا عرضه می گردد .لازم به ذکر است که تنوع رنگ بایرامیکس مطابق مقدار تقاضاوسلیقه بازار درحال افزایش است .

۱- بایرامیکس مینرال سرامیزه :

این نوع مینرال تحت فرایند سرامیزاسیون دانه های سنگی تولید شده سپس بارزین های پایه آکریلیک ازنوع کوپلیمرونیزافزودنی های مختلف مخلوط شده بعد ازبسته بندی به بازارعرضه می گردد.مینرال سرامیزه درسه نوع دانه بندی درشت ،متوسطوریزتولید می گردد.

۲- بایرامیکس مینرال میکرو:

دانه های سنگی بسیارریزتحت فرایند سرامیزاسیون قرارگرفته وسپس بارزین های متنوع ونیز افزودنی ها مخلوط وبه بازارعرضه می گردد.این نوع مینرال فقط باپیستوله اجرا می شود.

۳- بایرامیکس مینرال سافتاش ( saftash ):

این نوع مینرال متشکل ازدانه های سنگی ازنوع مرمروگرانیت طبیعی (بدون انجام فرایند سرامیزاسیون) ورزین می باشد. مینرال سافتاش دارای پایه امولسیونی بوده وبه عنوان نمای دکوراتیومورد استفاده قرارمی گیرد.بایرامیکس مینرال سافتاش دردونوع دانه بندی درشت ومتوسط عرضه می گردد.

۴- بایرامیکس گلد مینرال (Gold Mineral):

 

مزایای استفاده از بایرامیکس

۱- ضخامت ناچیز بایرامیکس بار وزنی ساختمان را بمقدار قابل توجه کاهش می دهد .

۲- اجرای بایرامیکس آسان و سریع است .

۳- دارای تنوع رنگ فراوان و دانه بندی های مختلف بوده و از اینرو به آرشیتکت ها و مهندسین امکان اجرای طرح های زیبا و متنوع می دهد.

۴- قابل شستشو بوده ومقاوم درمقابل بخارآب ونیزیخبندان می باشد.

۵- از مقاومت و استحکام زیادی برخوردار بوده ودارای ویژگی انعطاف پذیری می باشد.

۶- با توجه به اینکه دارای پایه آبی هستند،اجازه تنفس به دیوار می دهندودرزمستان درنمای داخلی بخارنمی کنند.

۷ ـ بایرامیکس بعنوان پر کننده درزها و ترکهای دیوار عمل می نماید .

۸ ـ به علت عدم وجود حلالهای سمی و مضر ونیزفقدان مواد نفتی دوست محیط زیست می باشد

۹ ـ با مقایسه قیمت سایر نماها ، هزینه اجرای نمای بایرامیکس کمتر است .

۱۰- به دلیل وزن سبک و نیز با در نظر گرفتن موارد فوق الذکروعکس العمل ایده ال پوششهای بایرامیکس درمقابل زلزله بایرامیکس مینرال، مصالحی ایده آل است.

 

استانداردهای بایرامیکس:

استانداردهای محصولات بایرامیکس مینرال وآسترشامل تست بارندگی (watering test)،مقاومت نقطه peel off یا break off ،غیر قابل اشتعال پذیری (inflammability) ، مقاومت درمقابل بخارآب (water vapour)، جذب آب ، مقاومت درمقابل یخ بندان و گواهی بهداشتی و سازگاری زیست محیطی میباشد.

۱- استاندارد مقاومت درمقابل بارشهای جوی (watering/rain test):

آستر ونمونه بایرامیکس مینرال متوسط دانه کد ۳۱۴توسط ماله استیل زنگ نزن روی سطح اجرا گردید .سپس مطابق با ONROM B3343,Ausg. تحت آزمایش قرارگرفت نتیجه آزمایش نشانگر عدم تجمع آب درطول آزمایش بوده است .

۲- استاندارد مقاومت peel (Break)off point:

آسترونمونه بایرامیکس میکرومینرال کد P15 با پیستوله روی سطح اجرا می شود . روش آزمایش Rvs directionمطابق Rvs 1362 است .داده های حاصل از آزمایش به شرح جدول وتابلوی زیر می باشد

نتیجه آزمایش روی بایرامیکس میکرو مینرال وآستر نشان می دهد که نقطه peel off با Rvs directionمربوط به استاندارد شماره Rvs 1361 (تاریخ ژولای ۱۹۹۵) مطابقت دارد .مقاومت متوسط چسبندگی ونقطه جدا شدن (peel off) معادل ۳/۲۴درصد از N/mm275/2 تا N/mm2 08/2 است .

۳- استاندارد غیر قابل اشتعال پذیری (inflammability):

ابتدا آستر وبایرامیکس مینرال توسط ماله روی سطح صاف اجرا گردید .روش آزمایش مطابق باONROM B3800-1E انجام گرفت .نتیجه آزمایش نشان داد که غیر قابل اشتعال پذیری با ONROM B3800-1 ،B1 مطابقت دارد .بدین ترتیب ، می توان نتیجه گرفت که بایرامیکس مینرال همراه با آستر بایرامیکس مطابق با استاندارد فوق ،غیر قابل اشتعال است .

۴- مقاومت درمقابل بخار آب (water vapour proof ):

ابتدا مقدار ۱۰کیلوگرم از میکرو مینرال با ۲/۰ لیتر آب مخلوط و با فشار۱ – ۵/۱میلی متر با پیستوله روی یک سطح پاشیده شد آزمایش بعد از خشک شدن مطا بق ONROM B 6016 (اکتبر ۱۹۹۴) انجام گردید داده های حاصل از آزمایش به شرح زیر می باشد.

مقدار انتشار (دیفوزیون ) بخار آب (معادل لایه هوا) دربایرامیکس میکرو مینرال درمیانه m47/0 وعدد انتشار (دیفوزیون) “بخارآب عبورنکرده” درمیانه m 2/18 واقع است .

۵- مقدارجذب آب (water apsorption) از طریق منافذ موئین (capillary):

ابتدا آستر بایرامیکس اجرا گردیده وبعد ازخشک شدن آن بایرامیکس مینرال با ماله استیل روی آستربکار رفت .روش آزمایش با ONROM B3343 مطابقت دارد .داده های حاصل از آزمایش درجدول ودیاگرام زیر ارائه گردیده است .

نتیجه آزمایشات نشان می دهد مقدار آب جمع آوری شده در پوشش شامل بایرامیکس مینرال وآستربعد از۲۴ساعت معادل میانگین kg/m2 42 /1 بوده وبدین ترتیب سطح جذب آب معادل ۳/۳میلی متر تعیین گردید .

۶- مقاومت در مقابل یخ بندان (Resistance freeze):

روش آزمایش انجام گرفته روی پوشش مشتمل بر آسترومینرال بایرامیکس با ONORM B 3303(March 1983) 25frost,dew,siklon -مطابقت دارد .آب جمع آوری شده (در طول ۸ساعت ) در ċ۲۰+ انجام گرفت ویخ جمع آوری شده (درطول ۱۶ساعت )در ċ۲۰- انجام گرفت .

قدرت چسبندگی در شرایط Frost ,dew ,siklon25معادل mm2 1963می باشد داده های زیر مربوط به قدرت چسبندگی درطول انجام آزمایش است:

نتیجه آزمایش نشانگر آن است که بایرامیکس مینرال همراه با آستر، مقاوم در مقابل یخبندان بوده ومیزان مقاومت با ONROM B 3303 مطابقت دارد.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳