برنامه فیزیکی برای طراحی معماری سالن ورزشی: سالن بدنسازی ، سالن بیلیارد،سالن کشتی،زورخانه، جایگاه تماشاچیان

سالن ورزشی چند منظوره

 

اطلاعات و گیشه                    ۶

زمین بازی و حریم           ۴۸*۲۴

سرویس بهداشتی               ۱۰

کمک های اولیه                     ۹

رختکن بازیکنان                 ۱۲*۲

دوش                                 ۸*۲

انبار                                ۱۰ *۳

بوفه                                    ۵۰

سکوی تماشاچیان            ۲۰۰

اتاق داوران                          ۱۲

اتاق مربی                      ۱۲*۲

حراست                              ۱۲

مدیریت مجموعه                 ۲۰

منشی                                ۹

اتاق جلسات                      ۳۰

کلاس های تئوری           ۳۰*۳

اتاق سمعی و بصری         ۴۰

ورودی بازیکنان

ورودی تماشاچیان

اتاق مسئول تدارکات         ۱۲

اتاق هواساز                    ۲۰

تأسیسات مکانیکال         ۱۷۰

تأسیسات الکتریکال          ۵۰

 

تماشاچیان

ورودی و کنترل                        ۲۰

جایگاه تماشاچیان                    ۵۰۰

جایگاه خبرنگاران                      ۲۰

جایگاه V.I.P                           ۳۰

آبخوری                                  ۱۰

سرویس بهداشتی                       ۲۰

گیشه فروش بلیط                        ۳*۲

بوفه ی تماشاچیان                       ۳۰

 

 

سالن بدنسازی

بدنسازی                              ۱۰۰

اتاق هیدروتراپی                    ۳۰

سرویس بهداشتی                ۱۰

اتاق کمک های اولیه             ۱۲

رختکن و لاکر                        ۳۰

دوش                                   ۱۰

ایروبیک                              ۸۰

بوفه                                   ۳۰

اتاق اداری                     ۱۲*۲

اتاق مربی                         ۱۲

انبار تجهیزات                     ۱۲

سونا خشک                     ۱۲

 

سالن بیلیارد

پذیرش                                  ۶

انتظار                                  ۱۲

انبار                                      ۶

بوفه                                   ۳۰

سالن                                ۱۰۰

تراس

سرویس بهداشتی                ۸

 

 

سالن کشتی

اطلاعات و گیشه                         ۶

زمین مسابقه با حریم           ۲/۳۷۱

سرویس بهداشتی                    ۲۰

کمک های اولیه                         ۹

رختکن و لاکر                        ۲۰*۲

دوش                                       ۱۰

اتاق وزن کِشی                       ۱۲

اتاق کنترل دوپینگ                  ۱۲

تاسیسات                             ۶۰

بوفه                                     ۳۰

سکوی تماشاچیان               ۱۰۰

اتاق داور                            ۱۲*۲

اتاق مربی                         ۱۲*۲

مسئول مجموعه                   ۱۲

اتاق کمیته فنی                    ۲۰

انبار                                   ۱۰*۲

اتاق هواساز                         ۳۰

 

زورخانه

گود                                            ۷۸ (۸ یا ۱۰ ضلعی)

سرویس بهداشتی                      ۱۰ + انبار نظافت

کمک های اولیه                        ۱۰

رختکن و لاکر                            ۲۰

دوش                                        ۱۰

تأسیسات                                 ۴۰

بوفه                                         ۲۰

سکوی تماشاچیان                    ۵۰ ( ۴۰ عدد)

اتاق اداری                             ۱۲*۲

انبار                                        ۱۲

جایگاه مرشد/ مرشد خانه         ۱۲

گرد اوری:دینا صنیعی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳