لوچیانو بالد ساری

baldessari,luciano

بالد ساری،لوچیانو

تولد در رووتو به سال۱۸۹۶،مرگ در میلان به سال۱۹۸۲٫در پلی تکنک میلان درس خواند و درسال۱۹۲۲فارغ التحصیل شد.دوره ی فعالیت حرفه ای او به عنوان طراح و نقاش از سال۱۹۲۰به بعد آغاز شد.

از سال۱۹۳۲تا سال۱۹۳۳با همکاری جینو پونتی کارخانه ی تولیدی سیماشوکولات سیما را نیز در میلان طراحی کرد.

از کارهای نمایشگاهی بسیار شاخص او دو نمونه را میتوان نام برد:

۱)غرفه ی وستا در نمایشگاه سال۱۹۲۳میلان،به شیوه ی ساختار فرمالیستی و با تناسبات زیبا و نماسازی جرز پنجره ای؛

۲)ساختمان غرفه ی بریدا در نمایشگاه سال۱۹۵۱میلان،با فرم جسورانه ی سقف پوسته ای که با بتن مسلح به اجرا درآمد.

بالدساری در زمره طرفداران معماری سنتی در مکتب راسیونالیسم ایتالیائی به شمار می رود.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳