کوشک

الگوی ۱ : کوشک ( باغ فین کاشان) ساختمان کوشک دارای الگوی فضای میانی می باشد.
– ورودی باغ بر روی محور اصلی مقابل کوشک قرار می گیرد.

bag-1_400

 

الگوی ۲ : کوشک باغ ( باغ شاهزاده کرمان)
– کوشک در یک سوم میانی قرار می گیرد ، به این صورت که اگر طول مستطیل را به سه قسمت تقسیم کنیم ، کوشک در تقاطع یکی از یک سوم قرار می گیرد.

bag-2_400

 

الگو۳ :(باغ دولت آباد یزد)

bag-3_400

ویژگی باغها :
۱٫ دیوار محصور دورشان دارند => درونگرا بودن
۲٫هندسی بودن ساماندهی فضایی آن: باغها همه هندسی هستند – باغ ایرانی هندسی است ، حتی درختهای آن ، برخلاف باغهای ژاپنی و چینی که الگوی باغ را از خود باغ گرفته اند.
۳٫ وجود سر در بصورت ساختمان
۴٫ دارای برج
۵٫ شبکه خیابان بندی راست
۶٫شبکه آب نماها و آبیاری راست
۷٫ساختمان کانونی ( کاخ ، کوشک ، کلاه فرنگی
۸٫باغچه های چهارپهلو پر از درختان و گلها

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳