دکوراسیون آشپزخانه مدرن

یکی از شاخص های مهم دکوراسیون یک آشپزخانه به سبک مدرن وجود کابینت های بدون فرم است و تنها چیز قابل مشاهده مرز بین در ها و کشوهای کنار هم می باشد.معمولا در آشپزخانه های مدرن باید از پانل های تخت  و ساده به عنوان در کابینت استفاده کرد. و از هر گونه کنده کاری و تزیینی روی در کابینت خوداری کرد.استفاده از زیبای مواد طبیعی مانند گره های طبیعی موجود در چوب بلوط یا رگه های زیبای موجود در سنگ مرمر،استفاده از عناصری از قبیل لوستر، میزو صندلی غذا خوری و صندلی کانتر. در یک آشپزخانه مدرن و ایده آل رنگ های زنده ومتمایز اغلب توسط همین عناصر در فضا وارد می شوند.دستگیرهای براقی که شکل ساده و ظریف دارند گویای دکوراسیون سبک مدرن آشپز خانه  می باشند.

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

 

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳