نکته درس تاریخ و مبانی نظری

ویلا روتوندا اثر کدام معمار و مربوط به کدام معمار است ؟

۱) پالادیو و رنسانس متاخر

۲) آلبرتی و رنسانس متقدم

۳) برنینی و رنسانس متاخر

۴) برمینی و باروک

 

 

 

 

پاسخ صحیح : گزینه ۱

ویلای روتوندا یکی از معروفترین ویلاهای عصر رنسانس است که توسط آندرئا پالادیو بر رو تپه ساخته شده است .این ساختمان با پلان ویژه اش کمال مطلوب معماری رنسانس بود .

Larotonda2009

Palladio_Rotonda_planta_Scamozzi_1778

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳