عناصر جزییات ساختمانی:

جمعا ۵۰ تست از سال ۸۳ تا ۸۹
کل سئوالات کنکور از سال ۸۳ : ۷۶/۴ %بطور میانگین هر سال تعداد ۲۵/۶ سوال

 

.jpg_400_01

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳