دراین کتاب دانشجویان ابتدا در فصل اول با ابزار طراحی آشنا می شوند و با تمرینهای اولیه مبانی هنرهای تجسمی را آموزش می بینند و با شناخت پرسپکتیو تمرین ها ی سه بعدی را شروع می کنند و طراحی محیطی را آموزش می بینند

دراین کتاب دانشجویان ابتدا در فصل اول با ابزار طراحی آشنا می شوند و با تمرینهای اولیه مبانی هنرهای تجسمی را آموزش می بینند و با شناخت پرسپکتیو تمرین ها ی سه بعدی را شروع می کنند و طراحی محیطی را آموزش می بینند ( درخت ، پل ، سنگ ، فیگور ، برف ، شیشه ، آبشار ، ماشین و عناصر بی جان ).

درفصل دوم با مفهوم اسکیس آشنا می شوند و تفاوت های اسکیس عام و خاص و مفهومی را یاد می گیرند و دو موضوع وحدت و کسرت را درطراحی ها بکار می گیرند و مهارت خویش را افزایش می دهند و درنهایت با درک فرم وارد فصل بعدی می شوند .

در فصل سوم ۲۲ نکته مهم دربرخورد با موضوعات آزمون کارشناسی ارشد فرامی گیرند و با تمرین چند موضوع کنکوز به تمرین این اصول می پردازند و درنهایت با مفهوم شیت بندی آشنا می گردند و استفاده درست ازعناصر محیطی و عوامل کمک کننده درترکیب بندی یک شیت را یاد می گیرند .

در فصل چهارم کروکی را می فهمند و فرق آن با اسکیس دریافت می شود و جزئیات و عناصر محیطی درکروکی را درک می نمایند و اهمیت نور و سایه روشن درکروکی را درمی یابند.
درفصل بعدی ( پنجم ) بخش دکوراسیون داخلی مطرح می شود که ابتدا با اسکیس ازعناصر گوناگون درفضاهای داخلی و فرم های گوناگون و کنتراست لازم برای طراحی داخلی به تمرین و چیدمان در دکوراسیون ها می پردازند .

درفصل آخر مراحل شکل گیری ایده و تبدیل آن به یک هنرمفهومی و اجرای یک کار واقعی می پردازند که شامل مجتمع مسکونی و شومینه و …. می باشد .

انتشارات یساولی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳