ادلر،دانکمار

Adler,Dankmar

ادلر،دانکمار  Adler,Dankmar

 

تولد در اشتات لنگزفلد نزدیک وایمار در آلمان به سال۱۹۰۰٫فرزند یک سرگروه سرودخوان کلیسا بود.در پانزده سالگی به کار نقشه کشی پرداخت.در۱۸۵۴به دیترویت مهاجرت کرد.از۱۸۶۹تا۱۸۷۱با ا.جی.کی نی،ازسال۱۸۷۱تا۱۸۷۹با ادوارد بورلینگ،و از سال۱۸۸۱تا۱۸۹۵با لوئیس اچ.سولیوان همکاری داشت(آمریکا،مدرسه ی شیکاگو).

با بورلینگ،در زمان بازسازی ساختمان های شیکاگو و در جریان آتش سوزی بزرگ سال۱۸۷۱در چند طرح همکاری داشت.

از کارهای مهم او ساختمان تالار مرکزی موسیقی در شیکاگو بود(ساختمانی که  بعدها ویران شد و فضای آن مورد  استفاده ی ساختمان فروشگاه مارشال فیلد کمپانی قرار گرفت).این ساختمان در سال۱۸۷۹به اتمام رسید.

برنامه ریزی،طراحیو روشنائی این ساختمان بسیار شهرت یافت هرچند که او عمدتا به علت مهارت غریزی اش در زمینه ی آکوستیک مورد ستایش قرار گرفت.

ادلر همواره در چی آن بود که موقعیت معماری را در جامعه ی آمریکا تعالی بخشد.در بین کارهای او چند ساختمان بسیار جالب توجه کنیسه وجود دارد،که یکی از آن ها،ساختمان گردهمایی کشیشان،به آنشیه مارو معروف است.

ادلر،دانکمار  Adler,Dankmar

ادلر،دانکمار  Adler,Dankmar

ادلر،دانکمار  Adler,Dankmar

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳