Arch2O-3D-Art-Exhibit-02

نمایشگاه بین المللی هنر سحر و جادو ویژه در چین در سال ۲۰۱۲ درهانگز در حال اجراست.

این نمایشگاه یک رویداد خاص است. یک تجربه سرگرم کننده برای کودکان که می توانند احساس آثار هنری لمس کنند  و همچنین با آثار هنری مختلف بازی کنند.

arturarch-3D-Art-Exhibit

-3D-Art-Exhibit-

Arch2O-3D-Art-Exhibit-06

arturarch-3D-Art-Exhibit-07

Arch2O-3D-Art-Exhibit-08

Arch2O-3D-Art-Exhibit-09

Arch2O-3D-Art-Exhibit-10

Arch2O-3D-Art-Exhibit-11

Arch2O-3D-Art-Exhibit-05

Arch2O-3D-Art-Exhibit-04

3D-Art-Exhibit-arturarch

نقاشی های 3d

arturarch-3D-Art-Exhibit

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳