نما-ش-ف-لم

نمایش فیلم “The Creators of Shopping Worlds” در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

کانون معماری و شهر برگزار می کند:

پخش فیلم The Creators of Shopping Worlds ؛
فیلمی از Harun Farocki
محصول ۲۰۰۱

موضوع:
فیلمی در مورد فرآیندهای طراحی و برنامه‌ریزی مراکز بزرگ خرید

خرید، کنشی است روزمره و فرهنگی؛ که به‌نظر اجتناب‌ناپذیر می‌آید. همگان با تجربه‌ی دنیای «مال‌‌های تجاری» آشنایند، و می‌دانند که یک مرکز بزرگ خرید، چه‌شکلی است. خیلی‌ها آن را پدیده‌ی بدیهی فرض می‌گیرند، حال آن‌که، مال‌ها خود محصول فرآیندی بسیار پیچیده اند.
طراحی مال‌های تجاری زیرنظر لشگری سازماندهی‌شده از برنامه‌ریزان، مدیران، و دانشمندان صورت می‌گیرد؛ آن‌جا مشاورانی مشاوره می‌دهند؛ تحلیل‌گرانی شکل‌های جدید پیشنهاد می‌کنند؛ و نشریاتی مدام درکارند؛ و همگی هدفی واحد را دنبال می‌کنند: مدیریت «نگاه» مشتری و هدایت او به سوی «خرید ناخودآگاه».

در «آفرینندگان دنیاهای خرید»، هارون فاروکی پشت‌پرده‌ی این نمایش را به ما می‌نمایاند. او به ما نشان‌می‌دهد که خودِ سازندگان مال‌ها، به مال‌ها – و به مردم – چگونه نگاه می‌کنند؛ مثلاً چه‌طور الگوهای رفتاری عابران را زیرنظر می‌گیرند: که چه‌طور راه می‌روند؛ کجاها توقف می‌کنند و کدام کالاها را انتخاب می‌کنند.

* حضور در این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

زمان: چهارشنبه، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۷
مکان: سینما تک موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳