در این نوع اسکیس،شیوه چارچوب را برای موضوعی نسبتا پیچیده،یک خیابان شهری،به کار خواهید برد.ابتدا موضوع را به دقت بررسی کنید تا چهارچوب های مهم آن مشخص گردد.

369-001_400

در این مثال،چارچوب بزرگ منظر به وسیله ی یک درخت و نبش یک ساختمان در پیش زمینه تعریف میشود.کار ترسیم را با اسکیس کشیدن چارچوب های مورد تظر و ملاحظه موقعیتشان در کلیت منظر مورد طراحی آغاز نمایید.اگر در حین ترسیم متوجه شدید که اسکیس بیش از حد متراکم و امکان تعریف جزئیات به صورت خوانا میسر نیست،اسکیس بزرگتری را به روی کاغذ ترسیم دیگری تمرین کنید.

1_400_11
2_400_05
3_400_03
اسکیس نهایی

.jpg_400_03

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳