Villa Design

در این طراحی آنچه بیش از هر چیز ، شاخص است ، پیوستن درون و بیرون فضاهای داخلی در بنا است.

طراح تا حد امکان از در و دیوار صرف نظر کرده است تا گردش در مسیرها به راحتی انجام پذیرد و حداکثر استفاده از فضا صورت پذیرد. استفاده از درب های کشویی و شیشه ایی در ابعاد وسیع ، از استراتژی های طراح بوده است.

Villa Design

همانگونه که اشاره گردید در طبقه همکف ،جداره شیشه ایی ،جداکننده درون با بیرون بنا است.این انعطاف پذیری در طراحی داخلی می تواند به استفاده بهینه از فضای بیرون در تعامل با فضای درون منجرگردد، که از لحاظ روان شناسی محیط حائز اهمیت است.

Villa Design

حتی مسیرآب به گونه ایی طراحی گردید ه است که در تداوم درون وبیرون ،به داخل بنا کشانده شده است. تعبیه آب در داخل ویلا می تواند به آرامش و دلپذیری محیط برای مصرف کننده بیانجامد.

Villa Design

در طراحی این ویلا از پتانسیل های محیط حداکثر استفاده گردیده است و راه دادن آنها به فضای داخلی از طریق جانمایی تراس های وسیع، باز شوهای وسیع و متحرک، استفاده از لوورهای دینامیک در نمای خارجی و…به خوبی صورت پذیرفته است.

Villa Design

در عین پایبندی طراح به مبانی ساده گرایی در چیدمان داخلی ،گویا او به ایجاد هیجان بصری در داخل بنا، راغب بوده است. بنابراین قراردادن پله فرمال در داخل بنا .برای دسترسی به طبقه بالا، منجر به پویایی در فضا شده است.

Villa Design

Villa Design

ایجاد پویایی در فضا با تعبیه پله فرمال

Villa Design

تفکبک فضا با استفاده اچیدمان عناصر در فضا

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳