طبیعت گرایی در  طراحی معماری

در این مقاله به بسط طبیعت گرایی در معماری پرداخته می شود. انسان در طول زندگی خود بر روی زمین همیشه سعی در کشف همه ابعاد آن ، از جمله بیان طبیعت در هنر دارد. طبیعت در طول تاریخ همیشه از مهمترین منابع الهام بخش بشر بوده است. از اولین آثار هنری موجود در غار تاکنون. ارسطو ، فیلسوف باستان ، از اولین کسانی بود که در مورد طبیعت به عنوان یک منبع عالی الهام نوشت. معماران همچنین از الهام از طبیعت به روش های مختلف در روند طراحی معماری خود استفاده کرده اند.

                  الهام از عناصر طبیعت گرایانه در طراحی ساختمان مسکونی موج(برند ساختمانی آرتور)

طبیعت گرایی به دلیل ظهور تحقیقات گسترده بیولوژیکی و تحول علوم طبیعی در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در معماری مطرح شد. و نظریه های علمی متاثر از روندهای طبیعت گرایانه ظهور کردند.که تأثیر به سزایی در طرح های شهری و معماری داشتند. فجایع زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی در دو دهه آخر قرن بیستم  که به اوج خود رسید ، از مهمترین عواملی است که باعث تاکید بر اهمیت توجه به حفظ طبیعت گردید. طبیعت گرایی از نظریه های بیولوژیکی است که از استعاره های بیولوژیکی الهام گرفته است.

اهمیت توجه به حفظ طبیعت و تاکید بر حفظ درختان موجود در سایت پروژه برج باغ قلهک (برند ساختمانی آرتور) طبیعت گرایی از بسیاری جهات بر معماری و طراحی شهری تأثیر گذاشته است. متابولیست ها برای پاسخ دادن به فعالیت های در حال تغییر ، برنامه های عالی خود را توسعه می دهند. همگام با طبیعت گرایی دنهضت متابولیسم شکل گرفت.  متابولیسم براین اعتقاد است که طراحی و فناوری باید بیانگر نشاط موجودات زنده باشد. اساس ایده های پذیرفته شده توسط معماران متابولیست از این ایده ناشی می شود که همه چیز در زندگی تغییر می کند و با تحولات سریع تکنولوژی تغییر می یابد. در نتیجه تغییر نیازهای انسان ، ساختمان باید فضاهای خود  را با فعالیت های جدید منطبق کند.

تاکید بر حفظ درختان در طراحی معماری ساختمان موج(برند ساختمانی آرتور)

نویسنده: هیئت تحریریه سایت

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳