بازار میدان کازابلانکا؛ سایبان های شهری و تزریق حوزه عمومی در بافت

 

وم دیوید طرح پیشنهادی خود را برای مسابقه طراحی بازار جدید کازابلانکا، به نمایش گذاشت، این طرح برای شمال شرقی مراکش ،یا همان کاسابلانکا در نظر گرفته شده است. آنها به گونه ی موفقیت آمیزی تکنیک های بوم آوردی مانند: سرپناه سنتی، کنترل گرما، مصالح ابداعی و موجود در بافت را با قابلیت تعمیر را در طرح پیشنهادی خود ترکیب کرده اند.
درآن زمان، آنها گزینه ی موثر و خوبی را برای نسل دیگر بازارها که هدف اصلی آن رفع نیازها میباشد طراحی کردند.این سایت درکنار مدینه قرار گرفت است و با ساختاری از شهر قدیمی ترکیب شده است و درواقع این طرح ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی بسیار قابل تحسین است.هردو بازارها چه قانونی و چه غیرقانونی با گریزهای خیابانی کنار آمدند و بر اقتصاد داخلی بسیار اثر گذاشتند.قسمت منفی تبلیغات خیابانی این است که باعث آلودگی ها و وجود خرابی ها در فضاهای عمومی میشوند.این طرح باید جوابگوی مثالهایی از قبیل :راه بهترساختن جنبه های عملی این بازار،باشد اما ما باید در هر صورت ساختاراقتصادی- اجتماعی را سالم نگه داریم.

طراحی بازار جدید کازابلانکا

 

شکل این ساختمان بر طبیعتی که، سایه بانی مانند درختان ایجاد میکند، اشاره دارد.روی هم قرار گرفتن لبه های برگ مانند این سایه بان ،عمل زهکشی شرشر آب و تهویه هوای مطبوع را تضمین میکند.فرم منحنی بتن دراین طرح پیشنهادی،بعنوان یک احترام به معماری مدرن و بعنوان شرحی از زیبایی های فرم بدن زنان میباشد.

طراحی بازار جدید کازابلانکا

چگونه میتوانیم مقاومت این طرح را در بافت وسیع شهر به وجود بیاوریم؟ ما باید علاوه بر ابزارهای طراحی ،دراین طرح یک سیاحت اجتماعی هم تشکیل دهیم که این سیاحت بوسیله ی کشف آگاهی های نو،درک نو،تولید راه حلهای جدید،فعال سازی الگوهای رفتاری و تغییرات فرهنگی،اتفاق می افتد.این مراحل باید بعنوان یک گسترش مثبت،در جهت هایی از قبیل: افزایش ارزشهای اقتصادی،اجتماعی و بوم شناختی، دیده شوند.

 

طراحی بازار جدید کازابلانکا

بنابراین دراین طرح پیشنهادی ، مقاومت سازی به دوگونه انجام شده است.یکی از این کارها بوسیله ی استفاده از فناوری های ساده برای جمع آوری و استفاده ی دوباره ی آب باران جمع شده،تمیز کردن کف این بازارو بکار بردن تبخیر سرمایی بوسیله ی گرمای خورشید، میباشد.

دوم اینکه برای اینکه مطمئن شویم که مقاومت نهایی بدست آمده است باید تاثیرات منفی محیطی را ازبین ببریم واین کار بوسیله ی اجراکردن یک سیستم دفع زباله های بیهوده و همچنین استفاده از مصالحی بابازدهی بالا عملی است.

طراحی بازار جدید کازابلانکا

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳