دراورهای جالب را که  می بینید طرح دو هنرمند مبتکر اهل کوبا است که به طراحی های جدید و غیر معمول علاقه فراوانی دارند. این دو کمد زیبا را  که به شکل دست و نارنجک می بینید برای جای جواهر و زیورا آلات طراحی شده اند.

دراوری را که در شکل زیر می بینید از تکه های چوب شومینه به سبک روستیک طراحی شده و برای نگهداری جواهر آلات و اشیای ارزشمند بسیار مناسب است.

 طراحی خلاقانه دراورهای عجیب

 طراحی خلاقانه دراورهای عجیب

 طراحی خلاقانه دراورهای عجیب