Balcony House by A-cero

Villa Design

Balcony House توسط گروه A-ceroدر مادرید اسپانیا ، طراحی گردیده است.

این ویلا دارای مساحت ۹۵۲مترمربع در سه طبقه می باشد.محوطه این ویلا ۲۰۰۰ متر مربع می باشد.که درطراحی آن از مبانی معماری سبز استفاده گردیده است.این ویلا ۱۴کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد .

Villa Design

چیدمان داخلی ویلا

Villa Design

طراحی اتاق مطالعه در ویلا

Villa Design

طراحی منحصر به فرد بالکن در ویلا

Villa Design

نمای خارجی ویلا در شب

Villa Design

نمای کلی از ویلا

Villa Design

طراحی ارگانیک در محوطه ویلا

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳