جلوهر یک از این بالکنهای هرمی “گلدان”  است. این عمل برای ایجاد یک سیستم پویا به عنوان یک الگوی ریتمیک در نمای سبزی که حتی می تواند با درختان کوچک گسترش  یابد و حتی حفظ حریم خصوصی، سایه و خنک کننده و منحصر به فرد برای هر اتاق امکان از محیط زیست را فراهم می کند.

1329499836-slide43-1000x750

طراحی آپارتمانی زیبا ، سانیا بلوک ۵

در چین پیشنهادی برای سانیا بلوک ۵ برنده شده توسط معماران NL چیزی است ، که به دنبال انجام کاری کمی متفاوت با گونه شناسی مکرر از هتل رفت و آمد. متشکل از ۴ هتل ( ۲ بلوک آینه (یکی رو به خیابان و دیگری رو به چشم انداز اطراف آن ،این مجموعه نشسته در عرشه عمومی، که در زیر آن خدمات و پارکینگ هستند که از دید پنهان است. هر یک از بلوکها از ۱۵ واحد در هر دو سطح تشکیل شده است. این ارتفاع دو اتفاق در فضای هتل معمولی است.انتهای داخلی هر واحد از خانه ها، خواب و حمام کردن و فعالیت های تمدد اعصاب به قسمت بیرونی کشیده است. در میان این دویک فضای دوبله بزرگ قرار دارد

 

1329499749-slide5-1000x750

بالکن بزرگ، در عین حال صمیمی نیز دو ارتفاع ، به شکل مقابل اتاق دوبلکس، و به عنوان یک اتاق نشیمن در فضای باز است. تراس فضا یی را فراهم می کند که هوای باز آشپزخانه برای خوردن و استراحت قرار داده شده است.

1329499772-slide19-1000x750

جلوهر یک از این بالکنهای هرمی “گلدان”  است. این عمل برای ایجاد یک سیستم پویا به عنوان یک الگوی ریتمیک در نما ی سبزی که حتی می تواند با درختان کوچک گسترش  یابد و حتی حفظ حریم خصوصی، سایه و خنک کننده و منحصر به فرد برای هر اتاق امکان از محیط زیست را فراهم می کند.

1329499781-slide23-1000x750

 

1329499758-slide11-1000x750

 

 

1329499766-slide16-1000x750

1329499755-slide9-1000x750

1329499763-slide14-1000x750

1329499761-slide13-1000x750

1329499769-slide18-1000x750

 

1329499801-slide32-1000x750

http://www.arch2o.com/sanya-block-5-nl-architects

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳