آیا آماده ساختن ویلای رویایی خود هستید و در مورد روند طراحی و ساخت آن سردرگم شدید؟

آنچه مشخص است، برای تحقق رویای خود باید مراحل خاصی را باید انجام دهید و تصمیمات زیادی گرفته شود. همچنین با متخصصان زیادی صحبت کنید، از طراحان و مهندسین گرفته تا بازرسان، البته سپری کردن این مراحل گاه دشوار و زمان بر ارزشش را دارد زیرا در نهایت به ویلای ایده آل خود خواهید رسید. با این وجود ، این می تواند یک فرآیند دلهره آور باشد ، بنابراین در این مقاله، یک راهنمای ساده برای گام هایی که باید برای تبدیل چشم انداز خود به واقعیت انجام دهید ، گردآوری شده است.

۱. یک پیش نویس از خواسته ها و نیازهای خود، آماده کنید.
۲. بودجه خود را مشخص کنید.
۳. موقعیت و پتانسیل زمینی که قرار است ویلا رویایی تان در آن ساخته شود را بررسی کنید.
۴. یک معمار حرفه ایی پیدا کنید.
۵. گروه ساخت و ساز و یا پیمانکار با سابقه خوب پیدا کنید.
۶. مجوزهای ساخت و ساز را از سازمان های مربوطه دریافت کنید.
۷. طراحی و ساخت ویلای رویایی تان را شروع کنید.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳