اسکیس کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۰

موضوع اسکیس:

طراحی نمایشگاه هنر مدرن با تاکید بر سر در ورودی در تهران

کیوسک راهنمای گردشگری در ورودی شهر بم

طراحی خانه ایی اقلیمی در شهر یزد

تعداد و ابعاد شیت ها:

۵ شیت A3

اسناد مورد نیاز:

سایت پلان

پلان

نماها

مقطع از طرح و سایت

پرسپکتیو

توضییح و تحلیل توسط تیم مشاوره مدرسه اسکیس ایران:

در سال ۱۳۹۰ امتحان اسکیس به شیوه ایی متفاوت برگزار گردید. و ۳ موضوع برای امتحان در نظر گرفته شد.

طراحی نمایشگاه هنر مدرن با تاکید بر سر در ورودی در تهران با رویکردی نماد گرا است که لازم است تا فرمی نمادین و شاخص برای آن در نظر گرفته شود.

با توجه به وجود هنر مدرن در سوال استفاده از احجامی با فرم معماری قوی و بهره گیری از روند طراحی در پروسه شکل گیری حجم نهایی توصیه می شود.

کیوسک راهنمای گردشگری در ورودی شهر بم با رویکرد اقلیمی و نمادین است که با استفاده از حجمی شاخص که بیان کننده فرهنگ، اقلیم و هویت شهر بم باشد ، می تواند سبب کسب نمره مورد قبول باشد.

از آنجا که شهر بم در اقلیم گرم و خشک واقع شده است آشنایی داوطلب با ضوابط اقلیم گرم و خشک ضروری است.

طراحی خانه ایی اقلیمی در شهر یزد در حیطه موضوعات عملکردی و اقلیمی قرار می گیرد.بهتر است از مفاهیم سنتی-اقلیمی به شیوه ایی مدرن و امروزی استفاده شود.


 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳