معماری ایرانی همواره در طول تاریخ، هنر آجرکاری، معماری بسیار زیبا و دلنشینی را توسط معماران خوش ذوق خلق کرده است. این میراث ارزشمند، تحولی ریشه ایی در زمینه ارتقای معماری ایرانی، سبب شده است.

در مورد تاریخ آجر در معماری ایرانی چه می‌دانید؟


آجر، مصالحی ارزشمند در معماری گذشته و معاصر در معماری ایرانی است. که به وفور در بناهای تاریخی وامروزه در بناهای معاصر و فاخر دیده می شود. استفاده نمایان از آجر در معماری ایرانی جایگاه ویژه ایی یافته است. از گذشته تا کنون از آن برای نماسازی ساختمان استفاده شده است.در دوره پهلوی اول دگرگونی در معماری ایرانی سبب استفاده از آجر در شهرسازی، بناها و… همراه با بدنه های آجری شد. استفاده تلفیقی سنت و نوآوری مشهود است.

در دوره پهلوی دوم، استفاده از آجر کم رنگ شد. اما دروره معماری معاصر این مصالح ارزشمند مجددا مورد استفاده قرار گرفت. و مخصوصا در ساختمان های مسکونی در تلفیق با روش های نوآورانه بسیار شاخص دیده می شود.
از این رو در معماری امروز برای معمارانی که به دنبال دستیابی به بیانی جدید بر پایه هویت کهن هستند، آجر همواره نوید بخش اتصال این مفاهیم در گذشته و حال بوده است. شناخت و فهم الگوهای کهن به عنوان راهنمای معماران است. که با استفاده از روش های نوآورانه و محیط های مجازی می تواند سبب شکل گیری الگوهای جدید و هویت مند شود.

استفاده از آجر در ساختمان های مسکونی در تلفیق با روش های نوآورانه ( خانه افشاریه برند ساختمانی آرتور)

استفاده از این الگوها در فضاهای داخلی و خارجی میان فضاهای مختلف بنا تعادل ایجاد می کند و حس زندگی در فضا را سرشار از اصالت و خاطره گرایی می سازد. در ترکیب با گل و گیاهان ، صدای پرندگان و حرکت آب فضا سرشار از حس سر زندگی می شود.

معماری ایرانی و استفاده از آجر در فضاهای داخلی برای القای حس سرزندگی ( خانه افشاریه برند ساختمانی آرتور)

استفاده از آجر در فضاهای داخلی برای القای حس سرزندگی ( خانه افشاریه برند ساختمانی آرتور)

به عنوان مثال در خانه افشاریه شاهد یکپارچگی و وحدت بین بنا و طبیعت انعکاس یافته در آب استخر و تقارن هستیم . حسی مدرن از معماری خانه – باغ های ایرانی القا می شود. بازیافت و استفاده از آجرها و مصالح دورریز خانه قبلی در مسیر پیاده باغ و دیوار پشتی عمارت ، بیانگر احترام و جایگاه ویژه ی طبیعت در معماری خانه – باغ های ایرانی است.
نویسنده: هیئت تحریریه سایت

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳