یادداشت های بصری وجایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟

یاداداشت های بصری ابزار گرافیکی برای نوشتن است . یادداشت برداری بصری ، برای ثبت اطلاعاتی به کار می رود که در درچه اول بصری باشند و با کلمات نیز قادر به ثبت کامل آن ها نباشیم . یادداشت برداری ابزار مهمی برای پرورش خلاقیت است . هدف ما تشویق به توسعه و استفاده از مهارت های بصری است . مخصوصا یادداشت برداری بصری ساده ، سریع و موثر ، ایجاد یادداشت های بصری می تواند مفید و موثر و حتی کوششی لذت بخش باشد .

چه کسانی به یادداشت برداری نیاز دارند ؟ ترسیمات یک معمار ، چگونگی سازماندهی ساختمانی که در دست بررسی دارد ، پلانی از چگونگی کار کردن سیستم سیرکولاسیون ، یا چگونه و کجا عناصر سازه با دیگر بخش های ساختمان مرتبط می شوند را تشریح می کند . یادداشت های بصری اطلاعاتی را ثبت می کنند که برای نگهداری ، بررسی و ارتباط انتخاب شده اند . چنین ترسیماتی غالبا تحلیلی هستند ؛ آن ها در برگیرنده اطلاعات بیشتری نسبت به بیان ساده یک عکس هستند . یادداشت های بصری در مقایسه با ترسیمات هنری ، مانند اسکیس یک منظره نیازمند تفکر بیشتر و مهارت کمتری هستند . زیرا می خواهند اطلاعات منتخبی را افشا کنند ، در حالی که اسکیس یک منظره نیازمند به دور اندیشی کمتر ، اما مهارت های قابل توجهی دارد تا به یک تصویر صحیح تبدیل شود . اما در هر حال یادداشت برداری بصری دارای تاثیرات عمیق تری است . یک وضعیت دیگر را در نظر بگیرید : اثر زبان نوشتاری بر افکار و اعمال نه تنها زبان نوشتاری با مجموعه لغات متداول و گرامر آن ایده ها را با یکدیگر مرتبط می سازد ، بلکه واقعا نحوه تفکر ها را تعیین می کند . از این گذشته ، یادداشت برداری بصری افکار ، مفاهیم و ایده های خود ما را به ما بر می گرداند و در نهایت ، تداعی ها و جرقه های جدیدی به ذهن خطور می کند که حاصل نظم بخشیدن به آن چیزهایی هستند که در غیر این صورت تنها افکار تصادفی و بی اثری بیش نبودند .

سواد بصری همانند زبان نوشتای می تواند چنان غنا و ادراکی را فراهم کند که غیر از آن ها قابل دسترس نباشد . ارتباط در ادبیات ، ریاضیات ، موسیقی و یا گرافیک ، درست آن جوهر خلاقهای است که روابط بین نمادها و ایده ها را ترسیم می کند . دامنه خلاقیت انسان ، به عمق تجربه اش نسبت به جهانی که در آن زندگی می کند ، بستگی دارد . قوه خیال حاصل غنای ادراکاتی است که از مشارکت فعالانه و آگاهانه در جهان افکار و جهان ماده به دست آمده است .

برگرفته از مفاهیم کتاب یادداشت های بصری-پل لازیو


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳