مسکن اجتماعی در پاریس

 

شرکت هلندی “آتلیه کمپ تیل”(atelier kempe thill)، پیشنهاد پیروز خود را برای “مسکن سازی خیابان بینه”( rue binet) ارائه کرد. ترکیبی از ۵۵ آپارتمان، امکانات دندان پزشکی، مرکز مراقبت روزانه و پارکینگ در قامت بلوک مسکونی واقع در هجدهمین منطقه ی پاریس.

a122

a123

دو ساختار ویلایی، با یک باغ بامبوی خارجی و یک پارکینگ زیر سطحی مرتبط هستند. سطوحِ خارجیِ درهایِ کشوییِ شیشه ای؛ نمایی را ایجاد می کنند که بر اساس خواست ساکنین تغییر می کند. نمای دوبل به طور خصوصی برای هر آپارتمان، در زمستان، در پیرامون هر طیقه، بسته یا باز می شود و به عنوان حائلی بین فضای خارجی و داخلی آپارتمان ها عمل می کند.

a124

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳