مجتمع مسکونی رتیز

مکان: تایوان

ازین مجتمع مسکونی جهت طراحی آپارتمان های مسکونی دوبلکس با کیفیت بالای شهری وخصوصی طراحی شده است .هم چنین اینکه در طراحی این مجتمع کلید شاخص ها واستانداردهای معماری پایداررعایت شده است .هم چنین در طراحی این مجموعه دسترسی های آسان وسهل ازپیاده روهای اطراف به داخل ساختمان وبعدبه طبقات مد نظرقرارگرفته است وجودفضاهای عمومی در طبقات پایین مجتمع جهت کاهش بارجمعیتی ساختمان در ساعات پرترددوازدیگرویژگی های شاخص این مجموعه می باشد .تامین پارکینگ به تعداد کافی با استفاده ی مناسب از طبقات زیرزمینی از دیگرویژگی های این طراح می باشد.

طراحی معماری مجتمع مسکونی

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی

طراحی معماری مجتمع مسکونی

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی

طراحی معماری مجتمع مسکونی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳