طراحی معماری فوق العاده برج حلقه

این برج شفاف و درخشان است. برجی که از لحاظ بصری، در نحوه ی تطابق با اتمسفر حاکم و همچنین تغییر[حالت] آسمان و نور[موجود] بسیار تفاوت دارد. بدون هیچ شکی این برج فراموش کرده است که یک برج است. ساختمانی مانند یک برج شفاف در میانه ی یک میدان بزرگ، که تنها توسط سنگ پوشش یافته، می تواند ساخت یک وُید(void) در فضایی تهی را ارجاع دهد.
این میدان، در میانه ی قلب شهر تیانجین(Tianjin) قرار دارد، که مکانی بسیار با اهمیت است.” ما جرات کردیم تا فضایی وُید و تهی را طراحی کنیم، که هیچ مفهومی از حضور نداشت. مسیر فکری این پروژه بر مبنای ایده های شرقی بنا شده است. این برج [دارای مفهومی] شرقی[قدرتمندی] است.
مردم نمی دانند، زمانی که فردی به بالا نگاه می کند؛ برج را نظاره می کند یا آسمان را. پیکره ای رعب آور که آغاز و پایان آن قابل مشاهده نیست. سوژه ای که شبیه جریان طوفان طراحی شده، هرچند فرم آن بسیار ساده است.
بدون هیچ امکانی برای صعود،
هیچ فضایی برای بازی،
در دل آن هیچ چیز نیست،
جز پوچی…

Tower-Rings3-طراحی معماری فوق العاده برج حلقه

پیکره ای از موج هاست و البته حلقه. یک پوچیِ شفاف، محصور در فرمی اژدها مانند. نوری درخشان- [یا به تعبیری نوری القا کننده ی اندیشه]- به درون برج پاشیده می شود. و شادمانیِ مردم را بدور این برج متین [و با وقار] گرد آوری می کند. اساسا این میدان، مکانی است که مردم، با هر ظاهر و سلیقه و اندیشه ای، می توانند احساسی ناشی از صمیمیت را به اشتراک گذارند. اگر چه آنها نسبت به یکدیگر بیگانه باشند، زمانی که خود را در این میدان میابند؛ مانند همسایگانی خوب، می توانند احساسی دوستانه [نسبت به هم] داشته باشند. اینجا مکانی است که آنها می توانند اطمینان داشته باشند که بر روی زمینی مشترک ایستاده اند، علیرغم اینکه هر شخص مسیر زندگی، شغل، ملیت، روستای زادگاه و سن و سالِ خود را دارد.
برای کسانی که تنها برای صعود به یک برج می نگرند، باعث برآشفتگی خواهد بود که بدانند این برج نه درون دارد و نه بیرون. برای کسانی که یک برج را در مقام یک نماد قدرت تحسین می کنند، این برج بواسطه ی تاثیر شفافیت خود؛ حس حضور را کمرنگ خواهد کرد. و کسانی که برج را فقط بخاطر مقیاس و ارتفاعش تحسین می کنند، منظره ی زیبای آسمان، زمانی که باد می وزد و رنگ آسمان به شفافیت می گراید، را رها کرده اند.
در این برج مدرنِ در هم تنیده، هیچ بلیطی نیاز ندارد. و همچنین به هیچ قضاوتی؛ خواه مفید باشد و خواه بیهوده. و هیچ نیازی به کار مانند یک برده نیست، تنها با آسایش[خیالی] که برج ملهم آن است می توان رقصید، قدم زد، مراقب کودکان بود و بازی کرد، بنابراین زمانی را که می گذرد و در زیر برج دراز کشیده اید، فراموش کنید. چنین سبکی به شدت شرقی است.
تمام متریال های استفاده شده در این ساختار، فولاد ریخته شده است. این تنها برجی است در جهان که منحصرا چنین متریالی برای ساختار آن بکار برده شده. ۱۱۳۶ قطعه ی موجی شکلِ برای آن بکار رفته. در این حالت چهار قطعه ی موجی شکل فولادی، یک عضو سازه را می سازند، بیش از ۲۸۴ عضو به یک روش تجهیز می شوند، بنابراین هزینه ی تجهیز، تاثیر زیادی بر کل هزینه ی ساختار نمی گذارد. فولاد موجی شکل، قطعه ای از یک دایره است و هیچ قسمت راستی ندارد.۷۱ طبقه ی موج وار، روی هم سوار شده اند تا برجی استوانه ای تشکیل دهند.

 

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Rings10

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

Tower-Ringsطراحی معماری فوق العاده برج حلقه

 

 

 

 

 

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳