طراحی معماری خانه ای همیشه سبز

ایده طراحان، Jeiyong Chun و Hyunjune Yang، پر کردن فضای منزل با گیاهان سبز بود. این خانه سبز شامل پنج بخش می باشد ـ دوبرج سبز، زمین سبز، دیوار سبز و پایه سبز ـ می‌باشد.
تمام این بخش‌ها  در خانه سبز با سیستم SDPCS پشتیبانی می‌شوند و به شما این امکان را می‌دهد تا عملکردهای حیاتی گیاهان را  در خانه تحت کنترل داشته و آنها را در شرایط مطلوب نگهدارید.
تصور استفاده این طرح‌ها در منزل مشکل است اما استفاده از این ایده برای دفاتر کار جالب به نظر می‌رسد.

 

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

.

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

 

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

طراحی معماری خانه ای  همیشه سبز

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳