خانه مارپیچ (Spiral House)

مکان: فرانسه، بخش بورگاندی

طراح: کمپانی پاور هاوس(Power House)

در روستای بورگاندی فرانسه، خانه ای روستایی، واقع در مرکز ملک بزرگی به مساحت ۱۳۰۰۰مترمربع، با افزودن بخشی نوین به ساختار خانه قبلی نوسازی شده است.

شرکت پاور هاوس(Power House)، طراح و مجری این نوسازی، با دقت و ظرافت هرچه تمام تر توانسته است، بخش جدیدی را به نحوی به این خانه الحاق کند که ضمن حفظ یکپارچگی بصری، هماهنگی کامل دو بخش خانه به طور کامل برقرار باشد.

بنای تازه ساخته شده، با مساحتی بیش از ۲۰۰متر مربع، بازویی الحاقی را در کنار خانه قدیمی شکل داده است.

این بخش از طبقه بالای خانه قدیمی، شروع شده و با پیچشی آزادانه، به سمت پایین فرود می آید و یک حیاط خلوت داخلی کوچک را در بین حجم خود و خانه قبلی به وجود می آورد. این قسمت شامل اتاقهایی است که برای پذیرایی از مهمانان از آنها استفاده می شود.

یک نشیمن و نیز یک کتابخانه در قسمت پایین، و نشیمنی دیگر در قسمت بالا، ساخته شده است. راه پله نیز به موازات بازوی پیچ خورده و هماهنگ با سازه آن در این بین قرار گرفته است.

بخش جدید این خانه قدیمی، نه تنها ارتباط بخش قبلی را محیط اطراف محدود نکرده است، بلکه با تناسب حجم پر و خالی، در ارتفاع، دریچه ای مناسب به چشم انداز طبیعی محیط پیرامونی را سبب شده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳