کلینیک تخصصی بازسازی

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصیبازسازی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی وتعمیر ساختمانی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۹۸ ۰۲۱۲۲

بازسازی جالب یک خانه

Pie-Shaped Site: Slim Corner Stone House

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

این خانه با گوشه های گوه مانند، قرار گرفته است. مهمترین ویژگی این محدوده از خیابان اینست که هیچ ساختمانی با زاویه نود درجه ساخته نشده است. از این رو بازسازی این خانه فرسوده، مستلزم به کارگیری روشی چالش برانگیز در طراحی و اجرا بود. گروه معماری  ADI، با توجه به این موضوع، سعی در ارائه طرحی همسو با شرایط محیط پیرامون خانه نمود.

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

با انتخاب دقیق مصالح و متریال، به عنوان یکی از نمودهای عینی بازسازی، به خصوص در ضلع کنار خیابان بنا، کار بازسازی ساختمان آغاز شد.

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

این دقت، در انتخاب رنگ و جنس مصالح، و هماهنگی با مصالح ساختمان قدیمی، و نیز در طراحی معماری خانه به کار گرفته شد. در طراحی نمای مشرف به خیابان، از حداقل میزان بازشو و پنجره و بالکن، استفاده شد. به نحوی که کیفیت بصری تقاطع همچنان حفظ شود.

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

در طراحی داخلی نیز، بازی نور و رنگ و رعایت تجانس بین مصالح قدیم و جدید، همچنان به چشم می خورد. استفاده از ظرفیت های طراحی همانند هماهنگی و تضاد در انتخاب متریال بسیار موثر بوده است. مانند تضاد رنگ و جنس بین آجر روشن و چوب تیره، سنگ های خاکستری و دیوارهای سفید، که با هم افزایی تاثیر بصری در کنار هم به کار رفته اند.

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

در فضاهای کاربردی داخلی نیز، این نسبت هچنان برقرار است و تمایز بخش قدیم خانه با قسمت بازسازی شده به عنوان یک شاخصه طراحی در نظر گرفته شده است.

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

 

بازسازی خانه ای در اسپانیا

 

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳