طراحی خانه های همیشه روشن شمال اروپا

در جشن پنجاهمین سالگرد پاویون نورد یک (شمال اروپا) از ۲ معمار که همه آنها متولدین بعد از سال ۱۹۶۲ بودند دعوت به عمل آمد تا هر کدام یک مدل خانه ارائه کنند که به شیوه هنر مفهومی که بیانگر فلسفه شخصی آنها در مورد معماری است.

این پروژه خانه های پروژه خانه های روشن، در “زمینه مشترک نورد یک” نام گرفته است. ۱۱ ممار از فنلاند و سوئد به همراه ۱۰ معمار از نروژ پاسخی برای محدودیت های جدی اقتصادی و کاهش منابع زیست محیطی ارائه خواهند داد که چالشی برای معماران امروز است. فرهنگ معماری معاصر شمال اروپا برای مقابله با این شرایط دشوار رویکردهای منحصربفرد و نمونه های ساخته شده قابل توجهی را ارائه می دهند. نشانه کلاسیک از معماری شمال اروپا، فرم ساده، با استفاده صرفه جویانه از مواد و استفاده وسواس گونه از نور روز، که تجسمی از اصول اساسی معماری مسئولیت پذیر و پایدار است.

aquilialberg_tehran_04_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳