برخی از پروژه های ما

پیدایش بناهایی  خوب و ارزشمند، حاصل همکاری و همفکری معماران و کارفرمایان بوده است .به همین منظور در این گروه بیش از هرچیز تعامل بین طراح به عنوان قطب علمی و اجرایی پروژه و کارفرما به عنوان تصمیم گیرنده قطعی برای ملاحظات اقتصادی پروژه ،از اهمیت ویژه ایی برخوردار بوده است. به عنوان رویکرد کلی گروه معماری ایران می توان گفت :پس از تفکر و تعمق در مورد اطلاعات جمع آوری شده در مراحل مطالعاتی، ارائه آلترناتیو های متفاوت در جهت اقدام به طراحی اولیه در راستای یک پروسه خلاق و هوشمندانه ،مطابق با جدیدترین متد های برنامه ریزی که توسط متخصصین گروه انجام می گیرد،با در نظر گرفتن مواردی چون عملکرد،فرم، اقتصاد و زمان انجام می پذیرد. ترویج و اشاعه الگوهای مطلوب و مناسب در معماری و تاکید بر ضرورت استفاده از متخصصان در فعالیت های معماری از اهداف بلند مدت طراحان و برنامه ریزان این گروه می باشد. خدمات ما به شرح ذیل می باشد.

 

عمارت مسکونی شهریار
  • پروژه عمارت مسکونی شهریار
  • در شهر کاشان واقع شده است.
  • این پروژه با متراژ ۱۲۰۰ مترمربع در یک طبقه در حال اجرا می باشد.
  • مدیریت پیمان این پروژه ساختمانی، توسط دکتر آرتور امید آذری در برند ساختمانی آرتور انجام شده است. اکنون این پروژه در حال اجرا است.

    شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
    تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
    آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳