زمانی می توان از کنتراست دو رنگ صحبت کرد که تفاوت آشکاری در مقایسه بین آن دو مشاهده کرد. زمانی که تفاوت بارز است آنرا کنتراست قطبی می نامیم.

 

کنتراست های هفتگانه رنگ
کنتراست های هفتگانه رنگ

موقع بررسی خصوصیات نمود رنگ می توان هفت نوع کنتراست کشف کرد. این کنتراست ها از نظر خصوصیت, ارزش هنری, تاثیر بعدی, میانی و نمادی, منحصر به فردند و در مجموع با هم پایه و اصول رنگ بندی را تشکیل می دهند.

کنتراست های هفتگانه رنگ به شرح ذیل است:

۱-      کنتراست فام

۲-      کنتراست تیره- روشن

۳-      کنتراست سرد- گرم

۴-      کنتراست مکمل

۵-      کنتراست هم زمانی

۶-      کنتراست اشباع

۷-      کنتراست وسعت

کنتراست رنگی
کنتراست رنگی

زیباشناسی رنگ

زیبا شناسی رنگ را می توان در سه جهت بررسی کرد:

امپرسیون (بصری)

اکسپرسیون (احساسی)

کانستراکسیون (نمادی)

در میان مردمان قدیم رنگ فقط جنبه نمادین رنگ مورد توجه قرار می گرفت و یا به صورت نمادی برای عقاید مذهبی با اساطیری به کار گرفته می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی رنگ و فرم

یکی از ملاحظات روانشناختی که در کاربرد هنر رنگ اهمیت دارد, بررسی متقابل رنگ هاست. جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند.

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳