کریم رشدی

انتشار کتاب “کریم رشید – یکصد طراح معاصر- جلد چهارم”

کتاب کریم رشید (شاهزاده پلاستیک)
یکصد طراح معاصر؛ جلد چهارم

مولف: سالومه خیاط کهوئی – کسری طالبیان
ناشر: کتابکده کسری
سال چاپ: ۹۴
تعداد صفحات: ۲۲۴

چرا کریم رشید؟
او تفسیرهای کلیشه ای از طراحی را دور ریخته است و مغزش مرزی نمی شناسد! موسیقی، سینما، فلسفه و ادبیات می داند، میخواهد به روز باشد اما در واقع چند روزی جلوتر از زمان حاضر است.
توجه رشید به چیزها (اشیاء) فراتر از معمول است. چیزها در جهان بینی وی از انفعال و شی بودگی صرف خارج می شوند. طراحی های وی نمی توانند منفعل بمانند، حتی اگر در گوشه ای افتاده باشند باز هم چیزی برای گفتن دارند. از این روست که طراحی صنعتی برای وی رسالتی است برای تغییر روابط حاکم میان انسان و جهان پیرامونش.
او از کلیشه ها بیزار است و طراحی هر چیز را -از ساده ترین تا حیاتی ترین چیزها- با این هدف آغاز می کند: باز آفرینی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳