آموزش معماری

کتاب برگزیده ی جشنواره کتاب سال دانشجویی در بخش معماری

برگزیدگان و تقدیرشدگان بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی معرفی شدند.

در مراسم پایانی این جشنواره که ۲۵ آبان‌ در پژوهشگاه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد برگزیدگان و تقدیرشدگان جشنواره در گروه های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و دامپزشکی، معرفی گردیدند.

از گروه هنر و معماری و شاخه تألیف؛
کتاب ” توسعه فضاهای زیرسطحی شهری «مطالعه مبانی و سوابق جهانی و ایرانی فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد طراحی شهری» ” به عنوان کتاب برگزیده معرفی گردید.

مولف: اصغر مولائی

کتاب “توسعه فضاهای زیرسطحی شهری” قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران و حرفه مندان معماران برنامه ریزان و طراحان شهری، مهندسان عمران ترافیک و تونل و تاسیسات شهری می باشد و در هفت فصل بخش بندی شده است.

لینک مرتبط: انتشار کتاب “توسعه فضاهای زیرسطحی شهری”
منبع خبر:www.MemarNews.com


 کتاب برگزیده ی جشنواره کتاب سال دانشجویی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳