از دیر باز سخن از احترام به آب ، باد آتش و خاک است . در این میان معماری بیش از هر حرفه دیگری وام دار این مطلب شد و احترام به طبیعت و محیط زیست از کهن در معماری بومی، سرزمین ایران درخشید. از این رو ، این موضوع را درون مایه و جانمایه معماری خویش قرار دادیم. در طراحی ویلا دماوند، خواستیم معماری ایرانی را الهام بخش طراحی قرار دهیم . (تصویر۲)

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

با توجه به قرار گیری ویلا در یکی از زیبا ترین مناطق ایران یعنی شهر دماوند ، سرشت طبیعت بر کالبد بنا غالب دانستیم. از این رو در ساختمایه ، آجر را برگزیدیم (تصویر۳) و به دنبال آن حجم ساده و کمین گرا را بعنوان کالبد اصلی به رنگ سفید انتخاب کردیم تا فریم مناسب از بنا دست یابیم . از سوی دیگر، نور، تهویه طبیعی ، استفاده از دید و منظر مطلوب ، را بر آن داشت تا با چرخش ۳۰ درجه بنا نسبت به سایت ، امکان بهینه سازی این فاکتور ها را داشته باشیم . در طراحی ویلای دماوند ، در معاری ایرانی روحی تازه دمیده شد تا اثری جاودانه خلق گردد و ساکنین آن ، همچون نیا کان مان ، از عناصر طبیعی موجود در منطقه بهره ببرند و به یک آسایش روانی مطلوب دست یابد.

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

 

ویلای دماوند

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: آقای عباسپور

موقعیت: تهران_دماوند

گروه طراحی : AOA Design

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری