چشم-انداز-توسعه-منطقه---تربت-ح-در-ه

دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴

برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه

محورهای همایش:

محورهای اصلی همایش:
شهرسازی و توسعه شهری:
سیاست های ملی و منطقه ای توسعه شهری پایدار
توسعه تأسیسات زیر بنایی (ریلی ، هوایی وجاده ای)
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی
عمران، الگوهای معماری و توسعه پایدار
همگرایی منطقه ای شهری و روستایی
آمایش سرزمین

توسعه پایدار:
مشارکت مردمی،سرمایه انسانی و نقش نخبگان در توسعه
پتانسیل های معدنی ،صنعتی ،زیست محیطی
راهکارهای توسعه شهری و روستایی
افزایش ظرفیت های صنعت گردشگری
کشاورزی پایدار ،صنایع جایگزین کشاورزی
توسعه مراکز آموزشی

توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی:
مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و تولید (کشاورزی و صنایع و…)
جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
بستر سازی برای مشارکت بخش خصوصی
توسعه محصولات دامی (گوشت، عسل، لبنیات و…)
توسعه محیط زیست و منابع طبیعی (معدن، خاک، آب و…)
میراث فرهنگی ،میراث معنوی و صنایع دستی
بحران های خانوادگی و آسیب های اجتماعی
فرصت ها و چالش های اشتغال
توسعه سلامت و جمعیت
بیکاری و مشاغل کاذب
تاریخ، جغرافیا، مرمت و احیا بناها
رسانه، هنر، فرهنگ و ادبیات
و سایر موضوعات مرتبط …

محورهای فرعی همایش:
۱٫ فرهنگ ،هنر و معماری شهرستان:
تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی منطقه تربت حیدریه
ادبیات، زبان و گویش های ساکنان منطقه تربت حیدریه
مردم شناسی و فرهنگ عامه ساکنان منطقه تربت حیدریه
عوامل مختلف اجتماعی ،فرهنگی و شهری در شکل گیری هویت شهر تربت حیدریه
مشاهیر و چهره های برجسته منطقه تربت حیدریه
جایگاه میراث فرهنگی ،میراث معنوی و تاریخی منطقه تربت حیدریه
نمادهای آیینی قوم های تربت حیدریه
سیر تحولات بافتهای شهری منطقه تربت حیدریه
جایگاه هنر در زندگی ساکنان منطقه تربت حیدریه
آثار هنری، پوشاک محلی و صنایع دستی ساکنان منطقه تربت حیدریه
موسیقی محلی منطقه تربت حیدریه

۲٫ گردشگری شهرستان تربت حیدریه:
اکوتوریسم و طبیعت گردی در منطقه تربت حیدریه
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی ،اشتغال و محرومیت زدایی منطقه تربت حیدریه
ابعاد اجتماعی گردشگری منطقه تربت حیدریه
توسعه گردشگری منطقه تربت حیدریه ؛فرصت ها و چالش ها
بازاریابی و تبلیغات در توسعه گردشگری منطقه ای و ملی حوزه ی تربت حیدریه

۳٫ ابعاد سیاسی–اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
نقش تأسیس دانشگاه های مختلف در تربت حیدریه به منظور تغییر بافت فرهنگی و جمعیتی
تعامل شهرهای حاشیه منطقه تربت حیدریه و تأکید بر وجوه فرهنگ اسلامی به عنوان عامل همگرایی و همبستگی ساز
مسائل و ویژگی های اجتماعی ساکنان منطقه تربت حیدریه
نقش خیزش های مردمی در حفظ تمامیت ارضی و هویتی منطقه تربت حیدریه
آینده تحولات فرهنگی منطقه تربت حیدریه
تعامل شهرهای حاشیه تربت حیدریه و تأکید بر وجوه فرهنگی ،معماری و جغرافایی مشترک آنها

۴٫ تاریخ و باستان شناسی شهرستان تربت حیدریه:
تاریخ تحولات اسلامی در منطقه تربت حیدریه
تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی در منطقه تربت حیدریه
سلسله های تارخی در منطقه تربت حیدریه
اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی منطقه تربت حیدریه
بررسی تاریخی جاده منطقه تربت حیدریه
نام و هویت تاریخی منطقه تربت حیدریه
سیر تاریخی مداخلات اقوام بیگانه در منطقه تربت حیدریه؛ علل و ریشه ها
پیشینه فرهنگی ،تاریخی تجارت در منطقه تربت حیدریه
پیشینه تاریخی کشمکشهای منطقه تربت حیدریه
نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان و پژوهشگران درباره منطقه تربت حیدریه

۵٫ جغرافیا و محیط زیست منطقه تربت حیدریه:
ویژگی ها،ابعاد جغرافیایی و توانهای محیطی منطقه تربت حیدریه
جغرافیایی تاریخی تربت حیدریه در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان جهان
ابعاد فضایی و محیطی منطقه تربت حیدریه
جغرافیای انسانی و طبیعی منطقه تربت حیدریه
سکونتگاه های انسانی و منطقه تربت حیدریه
بلاهای طبیعی و منطقه تربت حیدریه
و سایر موضوعات وابسته …

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج نهایی داوری: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

دبیرخانه:

تربت حیدریه –کیلومتر ۷ جاده مشهد –دانشگاه تربت حیدریه
تلفن: ۰۵۱۵۲۲۹۹۶۳۴  –  ۰۵۱۵۲۲۹۹۶۰۳ (داخلی ۱۶۰)  –  ۰۹۳۶۵۷۴۸۰۱۵ (خانم علومی)
فکس: ۰۵۱۵۲۲۹۹۶۰۱
ایمیل: torbath1404@gmail.com
سایت مرتبط: www.torbat2015.hamaayesh.com

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳