اموزش اسکیس توسط استاد آرتور

تغییر زمان برگزاری “همایش ملی معماری فضاهای آموزشی”

زمان برگزاری “همایش ملی معماری فضاهای آموزشی” به ۱۴ و ۱۵ بهمن ۹۴ موکول گردید.

تاریخ های مهم:
تاریخ شروع ثبت نام در همایش: ۱ شهریور ۱۳۹۴
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: ۱ مهر ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام: ۸ بهمن ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۸ دی ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری: ۲ بهمن ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری: ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
برگزارکننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۳ تهران و موسسه مدیریت دانش شباک

منبع خبر: www.MemarNews.com

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳