آرتور معمار معاصر

پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

محورهای همایش:

بخش مقالات:
– مبانی نظری و عناصر پایه معماری داخلی در محیط زندگی و فعالیت.
– فرآیند طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.
– جایگاه تولیدات صنعتی در عناصر پایه معماری داخلی و دکوراسیون
– طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پایدار
– طبیعت و حضور آن در طراحی فضاهای داخلی
– تعامل هنرهای تزئینی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– جایگاه تکنولوژی دیجیتال در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تأثیر آن در معماری داخلی
– الگوهای اصیل هنر اصفهان و جایگاه آن در معماری داخلی ایران

بخش آثار:
– بهره گیری از سنن ملی و هویت ایرانی
– هنرهای تجسمی
– هنرهای تزئینی
– طرح ها و پروژه ها

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹۴/۱۱/۲۰
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۴/۱۲/۱۵
آخرین مهلت ثبت نام: ۹۵/۱/۱۹
ارسال فرم مربوط به ارائه آثار: ۹۴/۱۲/۵
نتیجه داوری مرحله اول: ۹۴/۱۲/۱۵
تحویل آثار به دبیرخانه: ۹۵/۱/۱۹
زمان برگزاری همایش: ۹۵/۲/۹

دبیرخانه:
اصفهان، شیخ صدوق جنوبی، حدفاصل میدان برج و چهارراه فرایبورگ، روبروی پارک مرداویج، ساختمان ۵۷، موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  –  کدپستی ۶۵۴۴۳-۸۱۶۸۷
تلفن: ۳۶۶۹۲۰۲۲ – ۰۳۱
ایمیل: decohamayesh@gmail.com

سایت مرتبط:

www.deconf.ir

 


 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳