http://iranmemari.com/wp-content/uploads/2015/12/نشر-معمار-.jpg

نشست «نـشر مـعماری؛ مستندسـازی و آفـرینش جـریانی نـو» – مشهد

انتشارات کتابکده کسری و کانون هم اندیشی معماری مشهد برگزار می کنند:
«نشست هم‌اندیشی بازتعریف رابطه‌ی نهاد نشر با دیگر نهادهای فعال معماری و شهرسازی»

مستند‌سازی به عنوان بخشی از هر فعالیت/ جریان حرفه‌ای و تخصصی فرایندی است که در شفاف‌سازی و در معرض نقد قرارگرفتن آن جریان نقشی اساسی و تعیین کننده دارد. مستندسـازیِ جـریان‌های معمـاری، چه جریان‌های فکری در عرصه آکادمیک و چه تاثیرات کالبدی آن در فعالیت حرفه‌ای معماران، پیش‌شرط ایجاد فضای نقد سازنده و آفرینش جریان‌های نو در معماری است.

نشر تخصصی به عنوان مسئول و متولی مستندسازی می‌تواند به عنوان یک نهاد/ رسانه در کنار سایر نهادهای حرفه‌ای قرار گرفته و مجموعه فعالیت‌های هر نهاد را قابل ارائه، تدوین و منتشر کند. شفاف‌سازی و نقدپذیری حاصل از این مستندسازی می‌تواند به ارتقای کیفی فعالیت‌های تخصصی هر نهاد منجر شود.

انتشارات تخصصی کتابکده کسری و کانـون هم‌اندیشی معمـاری مشهد در نظر دارند تا در نشستی راهکارهای ایجاد همکاری میان نهاد نشر با دیگر نهادهای فعال در عرصه معماری و شهرسازی را بررسی کنند؛ با حضور کارشناسان و علاقه‌مندان از هر نهاد یا حوزه:

۱ نهادهای آموزش تخصصی؛ دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها.
۲ نهادهای رسمی؛ شهرداری، نظام مهندسی، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن.
۳ تشکل‌های مردم‌نهاد؛ انجمن صنفی، کانون‌های تخصصی.
۴ نهادهای خصوصی؛ مشاوران، طراحان و مهندسان معمار و شهرساز، موسسه‌های پژوهشی.

زمان: سه شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۷
مکان: اتاق جلسات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، بلوار سرافرازان، سرافرازان ۹، ساختمان موسسه، طبقه‌ی چهارم

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳