نغمه آربونی- کلاس اسکیس وراندو

راندو
راندو

نغمه آربونی/پرسپکتیو/کتاب معمارانه آرتور

.در راندو از طیف رنگی طوسی قهوه ای استفاده شده است.

از خطوط عمودی و مورب برای گرافیکی شدن کار استفاده شده است.

.داشتن چندین نوع ضخامت خطی برای نشان دادن طیف بندی خطوط.

 

 

 

نغمه آربونی_کلاس راندو و اسکیس_از کتاب معمارانه آرتور

.از راندو با رنگ های سرد استفاده شده است.

.راندوی آسمان با کف همخوانی دارد.

.از هاشور های مورب و افقی برای نشان دادن متریال در پرزانته بنا به کار رفته است.

.از شیت بندی خطی استفاده شده است.

.از دیاگرام استفاده شده است.

از فیگور برای نشان دادن حس فضا و تناسب با بنا استفاده شده است.

نغمه آربونی _کلاس اسکیس و راندو_استاد آرتور امید آذری
نغمه آربونی _کلاس اسکیس و راندو_استاد آرتور امید آذری

 

 

 

 

نغمه آربونی- کلاس اسکیس وراندو

.استفاده از دیاگرام در شیت بندی.

.توضیحات نوشته شده روی پلان برای درک بهتر بنا به کار رفته است.

.خطوط چرخان داخل آب برای نشان دادن جریان در آن است.

.خطوط با راپید سفید روی پنجره ها برای بزرگنمایی آن ها به کار رفته است.

.با خطوط تیره سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید به کار برده است.

. خطوط موازی روی مسیر عابر در راندو برای نشان دادن مسیر عبور است.

.استفاده از دو رنگ در راندوی آسمان و راندوی تیره درختان در پشت بنا برای تاکید بر بنا است.

تابستان ۹۳

 

نغمه آربونی-کلاس اسکیس وراندو
نغمه آربونی-کلاس اسکیس وراندو

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳