نشست آسیب شناسی

نشست ” آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی تولید علم در رشته های هنری در عرصه جهانی “

انجمن علمی هنر اسلامی – مقطع دکتری – برگزار می کند:

نشست با موضوع:
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای علمی تولید علم در رشته های هنری در عرصه جهانی

سخنران:
دکتر کورس سامانیان؛
دکترای مطالعات موزه، علم حفاظت و مرمت از انگلستان
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

* لطفاً برای شرکت در برنامه، نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۱۲۲۵۱۶۰ پیامک کنید.

زمان: سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، کلاس ۷
منبع: دانشگاه هنر

انجمن علمی هنر اسلامی – مقطع دکتری – برگزار می کند:

نشست با موضوع:
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای علمی تولید علم در رشته های هنری در عرصه جهانی

سخنران:
دکتر کورس سامانیان؛
دکترای مطالعات موزه، علم حفاظت و مرمت از انگلستان
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

* لطفاً برای شرکت در برنامه، نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۱۲۲۵۱۶۰ پیامک کنید.

زمان: سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، کلاس ۷
منبع: دانشگاه هنر

انجمن علمی هنر اسلامی – مقطع دکتری – برگزار می کند:

نشست با موضوع:
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای علمی تولید علم در رشته های هنری در عرصه جهانی

سخنران:
دکتر کورس سامانیان؛
دکترای مطالعات موزه، علم حفاظت و مرمت از انگلستان
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

* لطفاً برای شرکت در برنامه، نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۱۲۲۵۱۶۰ پیامک کنید.

زمان: سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، کلاس ۷
منبع: دانشگاه هنر


 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳