محمدمهدی مرز آبادی

راندو
راندو

محمدمهدی مرز آبادی/دانشگاه دماوند/از کتاب معمارانه آرتور

.استفاده از راندو با طیف رنگی طوسی.

.استفاده از فیگور برای نشان دادن تناسب وحس فضا.

.استفاده از رنگ های روشن وتیره درکنار هم برای نشان دادن فرورفتگی ها و بیرون زدگی ها.

.تاکید بر راندوی گلدان وسط برای بهتر نشان دادن پس زمینه.

تابستان۹۳

راندو
راندو

محمدمهدی مرزآبادی/دماوند/از کتاب معمارانه آرتور

.خط های آسمان وکف باهم همخوانی دارد.

.خطوط عمودی وافقی روی بنا باعث گرافیکی شدن کار شده است.

.استفاده از فیگور برای نشان دادن تناسب و حس فضا.

.استفاده از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید.

.راندو با ترکیب رنگ های گرم وسرد هارمونی خوبی ایجاد کرده است.

تابستان ۹۳

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳