فراخوان ارسال مقاله

فراخوان ارسال مقاله ” ویژه‌نامه هنر و معماری خراسان بزرگ ” مجله علمی هنر و تمدن شرق

فصلنامه پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر؛ (مجله علمی هنر و تمدن شرق) در نظر دارد شماره آتی خود را به ویژه‌نامه‌ “هنر و معماری خراسان بزرگ”در راستای آشنایی با جنبه‌های کمتر شناخته هنر و معماری خراسان اختصاص دهد.

از تمامی پژوهشگران و علاقمندانی که دارای مطالعات پژوهشی دست اول هستند، درخواست می‌شود؛ در‌صورت تمایل به همکاری در این ویژه‌نامه حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ مقالات خود را از طریق سامانه مجله بارگذاری نمایند.

موضوعات پیشنهادی:

– نقش خراسان در توسعه هنر و معماری در فلات ایران
– نقش میراث اشکانی در معماری سرزمینی و تاثیر آن در معماری متاخر دوران اسلامی
– میراث معماری صنعتی تاریخی در خراسان؛ بررسی موردی آسبادهای نشتیفان
– بررسی تطبیقی معماری مساجد دو ایوانی خراسان
– معماری خانقاهی خراسان؛ بررسی موردی / بررسی تطبیقی خانقاه جام، تایباد و …
– بررسی موردی ابنیه تاریخی خراسان
– ساختار شهرسازی حاکم بر شهر دوره تیموری؛ مطالعه موردی سمرقند، بخارا و یا هرات
– بررسی تطبیقی اقدامات توسعه شهری در دوره تیموری در سه شهر سمرقند، بخارا و هرات
– قوام الدین؛ معمار خراسان( نگاهی تحلیلی به آثار معماری قوام الدین شیرازی)
– نگاهی تحلیلی به معماری کاروانسراهای صفوی محور زیارتی خراسان
– تاثیر زلزله بر میراث معماری خراسان با تاکید بر مطالعه تطبیقی مساجد دوران خوارزمشاهی/ ایلخانی
– نگاهی تحلیلی به قلعه های تاریخی خراسان؛ مطالعه موردی/ تطبیقی
– مکتب هرات و تاثیر آن در هنر پسین ایران

یادآوری: ضمن تنظیم مقاله براساس راهنمای نگارش مجله در صفحه اول مقاله حتما عنوان ویژه‌نامه نیز ذکر شود.

آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴

منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمار نیوز را در کانال تلگرام معمار نیوز دنبال نمایید.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳