استاد آرتور
ششمین همایش و نمایشگاه شهر ایده آل کیش
(نمایشگاه خدمات شهری)

هدف از برگزاری نمایشگاه:
– ایجاد تعامل بین عرضه کنندگان تجهیزات، خدمات و فناوری مورد نیاز در یک شهر ایده آل با دست اندرکاران مدیریت شهری اعم از شهرداران،
شوراهای شهر، استانداران، پیمان کاران و مهندسان مشاور
– کمک به توسعه فروش عرضه کنندگان
– ارتقاء مدیریت شهری
– ارائه الگوهای شهرهای ایده آل

زمان برگزاری نمایشگاه: ۱۰ لغایت ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت بازدید ۱۸ الی ۲۲
مکان نمایشگاه: سالن نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش
منبع خبر:www.MemarNews.com


ششمین نمایشگاه شهر ایده آل

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳